c-r-a-c-k-s – first interviews with culture initiatives dealing with education in relation to art, urbanism and activism were published on our blog

please scroll down for Greek, Romanian, Spanish and Turkish languages

EN

We are extremely glad to announce the first interviews that we took with activist initiatives and organizations from Greece, Moldova, Spain and Turkey, which are working with the active participation of citizens and need visibility, especially in their locality. Focusing on education in relation to art, urbanism and activism, we have mapped them to find common points of different civic movements happening in our local contexts, to possibly create a connection between them, or to exchange methodologies and solutions making ways as a new learning mechanism towards activism.

Follow us in our Telegram channel and blog to meet the other collectives we have talked with. 

c-r-a-c-k-s started with the name Permaculture Solidarity with a wider group of people that met during the Spaces for Solidarity event organized by the European Cultural Foundation in 2020. As a team we took the process further, aiming to create a bridge between organizations and initiatives that strive for solidarity in their local context, focusing on education and learning methodologies that developed bottom-up, according to the local needs.

GR

Είμαστε πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που ανακοινώνουμε τις πρώτες συνεντεύξεις που κάναμε με ακτιβιστικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις από την Ελλάδα, τη Μολδαβία, την Ισπανία και την Τουρκία που εργάζονται με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και χρειάζονται προβολή, ειδικά στην περιοχή τους. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση σε σχέση με την τέχνη, τον αστικισμό και τον ακτιβισμό, τις έχουμε χαρτογραφήσει για να βρούμε κοινά σημεία διαφορετικών πολιτικών κινημάτων που συμβαίνουν στα τοπικά μας πεδία, ώστε να δημιουργήσουμε πιθανώς μια σύνδεση μεταξύ τους ή για να ανταλλάξουμε μεθοδολογίες και λύσεις, ανοιγοντας δρόμους προς ένα νέο γνωσιακό μηχανισμό για τον ακτιβισμό.

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο Telegram και στο blog μας για να γνωρίσετε και τις άλλες συλλογικότητες με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει.

Το c-r-a-c-k-s ξεκίνησε με το όνομα Permaculture Solidarity με μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του Spaces for Solidarity που διοργάνωσε το European Cultural Foundation το 2020. Ως ομάδα προχωρήσαμε τη διαδικασία παραπέρα, με στόχο να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ οργανισμών και πρωτοβουλιών που επιδιώκουν την αλληλεγγύη στο τοπικό τους πλαίσιο, εστιάζοντας σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης και μάθησης που αναπτύχθηκαν από κάτω προς τα πάνω, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

RO

c-r-a-c-k-s – primele interviuri cu inițiative culturale care se ocupă de educație în relație cu arta, urbanismul și activismul au fost publicate pe blogul nostru

Suntem extrem de bucuroși să anunțăm primele interviuri pe care le-am făcut cu inițiative și organizații ale activiștilor din Grecia, Moldova, Spania și Turcia, care lucrează cu participarea activă a cetățenilor și care au nevoie de vizibilitate, mai ales în localitățile lor. Reieșind din interesul nostru pentru domeniul educației în relație cu arta, urbanismul și activismul, le-am cartografiat pentru a găsi puncte comune între diferite mișcări civice active în contextele noastre locale, pentru a crea, eventual, o conexiune între ele sau pentru a facilita un schimb de metodologii în vederea identificării unor soluții, în calitate de un nou mecanism de învățare pentru activism.

Urmăriți-ne pe canalul Telegram și pe blogul nostru pentru a face cunoștință cu celelalte colective cu care am discutat.

c-r-a-c-k-s a început sub numele de Permacultura Solidarității, când un grup mai larg de oameni s-a întâlnit în timpul Spațiilor pentru Solidaritate – un eveniment organizat de Fundația Culturală Europeană în 2020. Ca echipă, am dus procesul mai departe, cu scopul de a crea o punte între organizațiile și inițiativele care se solidarizează cu diverse cauze în contextul lor local, preocupându-ne de metodologii de educație și învățare, care s-au dezvoltat la nivelul ierbii, în funcție de nevoile comunității.

ES

Estamos muy contentas y contentos de anunciar las primeras entrevistas que hemos realizado a las iniciativas y organizaciones activistas de Grecia, Moldavia, España y Turquía. Gestionan sus proyectos favoreciendo la participación activa de la ciudadanía. Necesitan visibilidad, especialmente en su localidad. Centrándonos en la educación en relación con el arte, el urbanismo y el activismo, mapeamos las iniciativas para encontrar puntos comunes en los diferentes movimientos cívicos que ocurren en nuestros contextos locales, para intentar crear una conexión entre ellas, o para intercambiar metodologías y soluciones, generando caminos como nuevos mecanismos de aprendizaje hacia el activismo.

Síguenos en nuestro canal de Telegram y en nuestro blog para conocer a los otros colectivos con los que hemos hablado. 

El proyecto de c-r-a-c-k-s comenzó con el nombre de Permacultura Solidaria con un grupo más amplio de personas que se reunieron durante el encuentro Espacios para la Solidaridad organizados en 2020 por la Fundación Cultural Europea. Como equipo llevamos el proceso más allá, con el objetivo de crear un puente entre organizaciones e iniciativas que trabajan por la solidaridad en su contexto local, centrándonos en metodologías de educación y aprendizaje que se desarrollan de abajo a arriba, según las necesidades locales.

TR

Yunanistan, Moldova, İspanya ve Türkiye’den yurttaşların aktif katılımıyla çalışan ve özellikle kendi alanlarında görünürlüğe ihtiyaç duyan aktivist inisiyatifler ve kuruluşlarla yaptığımız ilk röportajları duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat, şehircilik ve aktivizm ile bağlantılı olarak eğitim konusuna odaklanan, yerel bağlamlarında çalışan sivil inisiyatiflerin ortak noktalarını bulmak, aralarında bir bağlantı oluşturmak, metodoloji ve çözüm alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla bir haritalama çalışması yaptık. Bu çalışmanın aktivizme yönelik yeni bir bakış açısı ve öğrenme biçimi yaratmasını hedefliyoruz.

Konuştuğumuz diğer kolektiflerle tanışmak için Telegram kanalımızdan ve blogumuzdan bizi takip edebilirsiniz.
c-r-a-c-k-s, 2020 yılında European Cultural Foundation tarafından düzenlenen Spaces for Solidarity etkinliğinde bir araya gelen daha geniş bir kitleyle, Permaculture Solidarity adıyla başladı. Ekip olarak, dayanışma için çalışan kurum ve inisiyatifler arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyerek süreci; yerel bağlamlarında, yerel ihtiyaçlara göre aşağıdan yukarıya geliştirilen eğitim ve öğrenme metodolojilerine odaklanarak daha ileriye taşıdık.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *