c-r-a-c-k-s – first interviews with culture initiatives dealing with education in relation to art, urbanism and activism were published on our blog

please scroll down for Greek, Romanian, Spanish and Turkish languages

EN

We are extremely glad to announce the first interviews that we took with activist initiatives and organizations from Greece, Moldova, Spain and Turkey, which are working with the active participation of citizens and need visibility, especially in their locality. Focusing on education in relation to art, urbanism and activism, we have mapped them to find common points of different civic movements happening in our local contexts, to possibly create a connection between them, or to exchange methodologies and solutions making ways as a new learning mechanism towards activism.

Follow us in our Telegram channel and blog to meet the other collectives we have talked with. 

c-r-a-c-k-s started with the name Permaculture Solidarity with a wider group of people that met during the Spaces for Solidarity event organized by the European Cultural Foundation in 2020. As a team we took the process further, aiming to create a bridge between organizations and initiatives that strive for solidarity in their local context, focusing on education and learning methodologies that developed bottom-up, according to the local needs.

GR

Είμαστε πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που ανακοινώνουμε τις πρώτες συνεντεύξεις που κάναμε με ακτιβιστικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις από την Ελλάδα, τη Μολδαβία, την Ισπανία και την Τουρκία που εργάζονται με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και χρειάζονται προβολή, ειδικά στην περιοχή τους. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση σε σχέση με την τέχνη, τον αστικισμό και τον ακτιβισμό, τις έχουμε χαρτογραφήσει για να βρούμε κοινά σημεία διαφορετικών πολιτικών κινημάτων που συμβαίνουν στα τοπικά μας πεδία, ώστε να δημιουργήσουμε πιθανώς μια σύνδεση μεταξύ τους ή για να ανταλλάξουμε μεθοδολογίες και λύσεις, ανοιγοντας δρόμους προς ένα νέο γνωσιακό μηχανισμό για τον ακτιβισμό.

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο Telegram και στο blog μας για να γνωρίσετε και τις άλλες συλλογικότητες με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει.

Το c-r-a-c-k-s ξεκίνησε με το όνομα Permaculture Solidarity με μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του Spaces for Solidarity που διοργάνωσε το European Cultural Foundation το 2020. Ως ομάδα προχωρήσαμε τη διαδικασία παραπέρα, με στόχο να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ οργανισμών και πρωτοβουλιών που επιδιώκουν την αλληλεγγύη στο τοπικό τους πλαίσιο, εστιάζοντας σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης και μάθησης που αναπτύχθηκαν από κάτω προς τα πάνω, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

RO

c-r-a-c-k-s – primele interviuri cu inițiative culturale care se ocupă de educație în relație cu arta, urbanismul și activismul au fost publicate pe blogul nostru

Suntem extrem de bucuroși să anunțăm primele interviuri pe care le-am făcut cu inițiative și organizații ale activiștilor din Grecia, Moldova, Spania și Turcia, care lucrează cu participarea activă a cetățenilor și care au nevoie de vizibilitate, mai ales în localitățile lor. Reieșind din interesul nostru pentru domeniul educației în relație cu arta, urbanismul și activismul, le-am cartografiat pentru a găsi puncte comune între diferite mișcări civice active în contextele noastre locale, pentru a crea, eventual, o conexiune între ele sau pentru a facilita un schimb de metodologii în vederea identificării unor soluții, în calitate de un nou mecanism de învățare pentru activism.

Urmăriți-ne pe canalul Telegram și pe blogul nostru pentru a face cunoștință cu celelalte colective cu care am discutat.

c-r-a-c-k-s a început sub numele de Permacultura Solidarității, când un grup mai larg de oameni s-a întâlnit în timpul Spațiilor pentru Solidaritate – un eveniment organizat de Fundația Culturală Europeană în 2020. Ca echipă, am dus procesul mai departe, cu scopul de a crea o punte între organizațiile și inițiativele care se solidarizează cu diverse cauze în contextul lor local, preocupându-ne de metodologii de educație și învățare, care s-au dezvoltat la nivelul ierbii, în funcție de nevoile comunității.

ES

Estamos muy contentas y contentos de anunciar las primeras entrevistas que hemos realizado a las iniciativas y organizaciones activistas de Grecia, Moldavia, España y Turquía. Gestionan sus proyectos favoreciendo la participación activa de la ciudadanía. Necesitan visibilidad, especialmente en su localidad. Centrándonos en la educación en relación con el arte, el urbanismo y el activismo, mapeamos las iniciativas para encontrar puntos comunes en los diferentes movimientos cívicos que ocurren en nuestros contextos locales, para intentar crear una conexión entre ellas, o para intercambiar metodologías y soluciones, generando caminos como nuevos mecanismos de aprendizaje hacia el activismo.

Síguenos en nuestro canal de Telegram y en nuestro blog para conocer a los otros colectivos con los que hemos hablado. 

El proyecto de c-r-a-c-k-s comenzó con el nombre de Permacultura Solidaria con un grupo más amplio de personas que se reunieron durante el encuentro Espacios para la Solidaridad organizados en 2020 por la Fundación Cultural Europea. Como equipo llevamos el proceso más allá, con el objetivo de crear un puente entre organizaciones e iniciativas que trabajan por la solidaridad en su contexto local, centrándonos en metodologías de educación y aprendizaje que se desarrollan de abajo a arriba, según las necesidades locales.

TR

Yunanistan, Moldova, İspanya ve Türkiye’den yurttaşların aktif katılımıyla çalışan ve özellikle kendi alanlarında görünürlüğe ihtiyaç duyan aktivist inisiyatifler ve kuruluşlarla yaptığımız ilk röportajları duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat, şehircilik ve aktivizm ile bağlantılı olarak eğitim konusuna odaklanan, yerel bağlamlarında çalışan sivil inisiyatiflerin ortak noktalarını bulmak, aralarında bir bağlantı oluşturmak, metodoloji ve çözüm alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla bir haritalama çalışması yaptık. Bu çalışmanın aktivizme yönelik yeni bir bakış açısı ve öğrenme biçimi yaratmasını hedefliyoruz.

Konuştuğumuz diğer kolektiflerle tanışmak için Telegram kanalımızdan ve blogumuzdan bizi takip edebilirsiniz.
c-r-a-c-k-s, 2020 yılında European Cultural Foundation tarafından düzenlenen Spaces for Solidarity etkinliğinde bir araya gelen daha geniş bir kitleyle, Permaculture Solidarity adıyla başladı. Ekip olarak, dayanışma için çalışan kurum ve inisiyatifler arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyerek süreci; yerel bağlamlarında, yerel ihtiyaçlara göre aşağıdan yukarıya geliştirilen eğitim ve öğrenme metodolojilerine odaklanarak daha ileriye taşıdık.

On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister

The video-interview presents different perspectives of the protagonists on the activity of a reading group, as a way to exchange thinking, especially political thinking, with other people, having a text as a base for a constructive discussion.

Continue reading On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister

Granada in Transition, Granada, Spain

Granada in Transition project was born in Granada in 2012 due to the need to embark on a path of transition towards a more sustainable, equitable and humane physical and social environment.

In Granada in Transition they work to promote the development of initiatives that address current challenges such as climate change, the economic and social crisis; the relations of production and reproduction of our society with its consequent inequalities; and our dependence on fossil fuels and their derivatives.

Continue reading Granada in Transition, Granada, Spain

Fat Cat. Granada, Spain

Fat Cat arises under one of the roofs of the Realejo neighbourhood, Granada, Spain one spring day in 2013, when a small group of friends and inhabitants of the same house, who will be joined by other restless beings, decide to open the doors of their most intimate corners and turn their home into an authentic scene where once a month creativity sprouts in any corner and magic simply happens.

Continue reading Fat Cat. Granada, Spain

Tarlabaşı Community Center. Istanbul, Turkey

Education has been a problematic issue in Turkey for many years because of economic and spatial inequalities and because of age, religion, language, race, and gender inequalities. In the education system, where all kinds of people are homogenized and standardized, finding a place for the difference or adapting it in case of finding might cause a problem. Many children with different characters, backgrounds, or cultures may have to study at the same level together in the same place. However, even this equal right to education depends on families having a certain level of economic income. Some children may still have difficulties accessing this right even if they are in the center of Istanbul, which is considered a megacity.

Tarlabaşı is the most overthrown, changed, and “suffered” place in Beyoğlu, one of the most popular districts of Istanbul of all time. With the construction of Tarlabaşı Boulevard in the 1980s, the region was cut off from Beyoğlu and left idle. This region has changed hands the most after the attacks on non-Muslims in 1955 and is, therefore, the first place of choice for low-income immigrants. Over the years, this social change caused the region to become neglected as it hosted low-income segments, separated from its main center with Tarlabaşı Boulevard, and became one of the most disadvantaged areas of Istanbul, as it became a complete ruin with urban transformation.

Continue reading Tarlabaşı Community Center. Istanbul, Turkey

spalatorie theatre, Chisinau, Moldova

We want to continue working here – an interview with Nora Dorogan and Artiom Zavadovschi, members of the spalatorie theatre collective from Chisinau.

spalatorie theatre was initiated in 2010, in Chisinau (Moldova), by Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc, Viorel Pahomi and Nora Dorogan, graduates of the faculties of acting and cultural management. They appeared in a time when the independent cultural initiatives were facing a total disinterest on behalf of the state towards their work, and as a response to the inability of the public culture institutions to develop a political discourse in the performing arts field.

Continue reading spalatorie theatre, Chisinau, Moldova

City Detective. Istanbul, Turkey

Education has different aspects in different cultures, but it is materialized in a very similar way. Education has always been a topic between different economic classes, ethnicities and religious beliefs, that is never easy to reach in a just way. 

While struggles continue on equal access to traditional education, there are some people working on alternatives to the common approach of learning. City Detective from Beyoğlu, Istanbul is one example where we see a broader range of tools to get information, focusing on “ways of learning” instead of “ways of educating”.

Continue reading City Detective. Istanbul, Turkey

News from the cracked fields I

We started to communicate with the main actors of our research to start a discussion, and exchange of practices. As our project intends to create a platform seeded by video interviews, we made our first dialogues with the City Detective (Şehir Dedektifi) from Istanbul, Turkey; Spălătorie Theater (teatru spălătorie) from Chișinău, Moldova; Gato Gordo from Granada, Spain; and Little Tree from Thessaloniki, Greece.

Continue reading News from the cracked fields I

On the search of new ways of learning

Started with the name Permaculture Solidarity with a wider group of people for Spaces for Solidarity; we Iris Diaz Carrasco, Liana Kuyumcuyan, Theo Prodromidis, and Vladimir Us decided to continue the project we developed. For the past six-month period, our aim was to map organizations and initiatives that work for solidarity in their local context, focused on education and learning methodologies that developed bottom-up according to the local needs.

Continue reading On the search of new ways of learning