Despre grupurile de lectură ca un adevărat loc al educației, al învățării și al creativității – un interviu cu Florin Bobu, Livia Pancu și Noa Treister

Interviul video prezintă diferite perspective ale protagoniștilor asupra activității unui grup de lectură, drept o modalitate de a face schimb de idei și gânduri, în special de ordin politic, cu alte persoane, având un text ca bază pentru o discuție constructivă.

Continue reading Despre grupurile de lectură ca un adevărat loc al educației, al învățării și al creativității – un interviu cu Florin Bobu, Livia Pancu și Noa Treister

On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister

The video-interview presents different perspectives of the protagonists on the activity of a reading group, as a way to exchange thinking, especially political thinking, with other people, having a text as a base for a constructive discussion.

Continue reading On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister

teatru spălătorie, Chișinău, Moldova

Ne dorim să continuăm să lucrăm aici – an interviu cu Nora Dorogan și Artiom Zavadovschi, membrii colectivului teatru spălătorie din Chișinău.

teatru spălătorie a fost inițiat de Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc, Viorel Pahomi și Nora Dorogan, absolvenți ai facultăților de actorie și management cultural, în anul 2010, în Chișinău (Moldova), într-un context unde domeniul teatral și instituțiile culturale publice erau limitate în privința dezvoltării unui discurs politic în artă, iar inițiativele culturale independente se confruntau cu un dezinteres total al statului față de activitatea lor.

Continue reading teatru spălătorie, Chișinău, Moldova

spalatorie theatre, Chisinau, Moldova

We want to continue working here – an interview with Nora Dorogan and Artiom Zavadovschi, members of the spalatorie theatre collective from Chisinau.

spalatorie theatre was initiated in 2010, in Chisinau (Moldova), by Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc, Viorel Pahomi and Nora Dorogan, graduates of the faculties of acting and cultural management. They appeared in a time when the independent cultural initiatives were facing a total disinterest on behalf of the state towards their work, and as a response to the inability of the public culture institutions to develop a political discourse in the performing arts field.

Continue reading spalatorie theatre, Chisinau, Moldova

On the search of new ways of learning

Started with the name Permaculture Solidarity with a wider group of people for Spaces for Solidarity; we Iris Diaz Carrasco, Liana Kuyumcuyan, Theo Prodromidis, and Vladimir Us decided to continue the project we developed. For the past six-month period, our aim was to map organizations and initiatives that work for solidarity in their local context, focused on education and learning methodologies that developed bottom-up according to the local needs.

Continue reading On the search of new ways of learning