teatru spălătorie, Chișinău, Moldova

Ne dorim să continuăm să lucrăm aici – an interviu cu Nora Dorogan și Artiom Zavadovschi, membrii colectivului teatru spălătorie din Chișinău.

teatru spălătorie a fost inițiat de Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc, Viorel Pahomi și Nora Dorogan, absolvenți ai facultăților de actorie și management cultural, în anul 2010, în Chișinău (Moldova), într-un context unde domeniul teatral și instituțiile culturale publice erau limitate în privința dezvoltării unui discurs politic în artă, iar inițiativele culturale independente se confruntau cu un dezinteres total al statului față de activitatea lor.

Între anii 2010-2017 teatrul spălătorie dispunea de un local de care, de asemenea, se puteau folosi și alte inițiative, fiind gazdă pentru diferite evenimente, printre ele performance-uri și petreceri cu iz politic. Ghidându-se de principiul de a da voce celor lipsiți de voce și celor subreprezentați, colectivul și-a propus din start să ofere un spațiu comun pentru diferite comunități etnice în vederea combaterii xenofobiei și rasismului prezent în societatea moldovenească.

Ceea ce societatea din Republica Moldova a ascuns foarte bine, ignorând și încercând să marginalizeze, colectivul teatrului scotea în public – de aici și metafora asociată cu denumirea teatrului spalatorie. În calitate de teatru politic, inițiativa și-a propus sa vorbească despre istorii marginalizate în sfera publică, comunități desconsiderate și ignorate, promovând atitudine critică făță de tot ce se întâmpla în viață de zi cu zi, contribuind la dezvoltarea unui discurs feminist și anticapitalist în calitate de un contradiscurs celui de tip neoliberal.

Unul din subiectele pe care și l-au propus să-l abordeze printre primele, documentându-se aprofundat, este cel al holocaustului din cel de-al Doilea Război Mondial. Au urmat alte subiecte și teme la fel de importante precum problema exploatării muncitorilor, creșterii inegalității sociale datorită unor decizii politice adaptate în scopul eficientizării sistemului educațional ceea ce a dus la închiderea școlilor, și alte teme. Cercetarea (mersul la biblioteci și la arhive) constituie primul pas în procesul alegerii unui subiect pentru un viitor performance, iar interviurile personale făcute în procesul cercetării sunt una din cele mai importante surse de informare, care oferă o înțelegere „umană” a evenimentelor istorice.

teatru spălătorie s-a implicat și în alte lupte, solidarizându-se cu membrii comunității LGBTQI+ și invitându-i să folosească platforma teatrului încă de la început, au dezvoltat un discurs feminist, antihomofob și antirasist, creând în același timp o deschidere pentru colaborare și acțiune comună cu grupul de acțiune feministă, susținând printre altele și dezvoltarea scenei culturale independente și a inițiativelor care luptă pentru un spațiu public accesibil și democratic.

În calitate de inițiativă educațională, teatru spălătorie propune informații, istorii și context pentru publicul larg, abordând diferite teme și subiecte din punct de vedere critic, contribuind, prin proiectele sale la educarea politică a cetățenilor. În acest sens, au știut să invite oameni cu regularitate, care să-și povestească istoriile lor personale, scoțând cel mai bine la iveală momentele opresive.

„În lipsa unei educații politice lumea nici nu conștientizează, că orice discurs public are implicații politice, și nici nu-și dorește să și-l asume.” (Nora Dorogan)

În primii 7 ani de activitate, cât a existat spațiul fizic, teatru spălătorie a reușit să creeze un public fidel, format preponderent din tineri și angajați din Chișinău, interesat să participe la discuții, și care venea pe parcursul întregii stagiuni. În prezent, teatru spălătorie nu dispune de spațiu, fapt care îi îngreunează mult activitatea, fiind nevoit să se reorienteze către oportunități de colaborare și coproducție oferite de parteneri din alte țări, pentru a continua să făcă teatru și în speranța de a reveni, pentru a se întâlni și cu publicul din Republica Moldova.

„Dincolo de spațiul său fizic, teatrul este ca o oglindă a societății ce oferă o atitudine clară și asumată asupra realității din jur.” (Artiom Zavadovschi)

Vladimir Us a stat de vorbă cu Nora Dorogan și Artiom Zavadovschi de la teatru spălătorie pentru c-r-a-c-k-s

#artă_politică #activism_cultural #feminism #lgbtqi+ #naționalism #neoliberalism #antihomofobie #anticapitalism