Despre grupurile de lectură ca un adevărat loc al educației, al învățării și al creativității – un interviu cu Florin Bobu, Livia Pancu și Noa Treister

Interviul video prezintă diferite perspective ale protagoniștilor asupra activității unui grup de lectură, drept o modalitate de a face schimb de idei și gânduri, în special de ordin politic, cu alte persoane, având un text ca bază pentru o discuție constructivă.

Continue reading Despre grupurile de lectură ca un adevărat loc al educației, al învățării și al creativității – un interviu cu Florin Bobu, Livia Pancu și Noa Treister

On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister

The video-interview presents different perspectives of the protagonists on the activity of a reading group, as a way to exchange thinking, especially political thinking, with other people, having a text as a base for a constructive discussion.

Continue reading On the reading groups as a true place of education, of learning and of creativity – a interview with Florin Bobu, Livia Pancu and Noa Treister