Şehir Dedektifi. İstanbul, Türkiye

Eğitimin farklı kültürlerde farklı anlamları olsa da işleyiş biçimleri çok benzer. Eğitim her zaman farklı ekonomik sınıflar, etnik kökenler ve dini inançlar arasında adil bir şekilde ulaşılması kolay olmayan bir konu oldu. Bu farklılıkların yanında eğitim sistemi genel olarak her bireyi bir kalıba sokmaya çalışıyor, her alanda aynı yetenek ve ilgiye sahip olmasını bekliyor. Sadece konular değil, öğretme biçimi de çok farklı karakterler için farklı bir yöntemlere sahip olmak yerine – tüm “farkı” olanları aynı kalıba sokuyor.

Türkiye’de geleneksel eğitime eşit erişim için mücadeleler sürerken, bazıları ortak öğrenme yaklaşımına alternatifler üzerinde çalışıyor. Şehir Dedektifi, “eğitim yolları” yerine “öğrenme yollarına” odaklanarak bilgi edinme açısından daha geniş bir araç yelpazesi sunuyor.

Şehir Dedektifi, şehri bir eğitim platformu olarak ele alıyor ve çocukları tüm duyularını kullanarak gerçek hayatı algılamaları, yaşayarak öğrenmeleri, gözlemlemeleri ve önceliklerine göre hatırlamaları için sınıf ortamının dışına çıkarıyor. Şehir Dedektifi’ni özel yapan şey, çocuklara ne öğrenmek istediklerine karar verme özgürlüğü vermesi oluyor.

Haritalar deneyimlerin kaydedebileceği bir araç olarak kullanılıyor; bu örnekte artık jeopolitik ve ekonomik özellikler dikkate alınmıyor ve en önemlisi, yetişkinler tarafından yaratılmıyor. Haritalar, gönüllülerin çocuklar ile birlikte düzenlediği birkaç yürüyüş ile tasarlandı. Yürüyüşlerin ardından, hangi duyuların hangi mekanlarda tetiklendiğini, çocukların bunları nasıl ifade ettiklerini veya görselleştirdiklerini, deneyimlerini nasıl aktardıklarını anlamak için çeşitli atölyeler düzenliyorlar. Bu çalıştay ve toplantılardan sonra odak noktaları belirlenmekte ve haritalar oluşturulmaktadır. Bu katılımcı haritalama yolu ile deneyim, diğer bölgelerden öğrenmek ve şehirlerini deneyimlemek isteyen diğer çocuklar için yeniden üretilebilecek bir araç haline geliyor.

Bu farklı yaklaşımlar, aslında farklı ilgi ve yeteneklere sahip çok farklı karakterler olan, ancak aynı odada toplanan çocukların çoğu için aynı şeyleri aynı şekilde “öğrenmek” için hayati önem taşımaktadır. City Detective, farklılıklara yer olmayan geleneksel eğitim sisteminde bu boşluğu doldurmak istiyor. Önceliği “farklı”ya yer açmak olduğu için Şehir Dedektifi araçları, yeni öğrenme biçimlerine yeni bir alternatif sunuyor.

c-r-a-c-k-s adına Liana Kuyumcuyan Şehir Dedektifi’nden Gizem Kıygı ve Nur Akdemir ile konuştu

Video: Volkan Işıl
Çeviri ve altyazı: Barış İne

Tarlabaşı Community Center. Istanbul, Turkey

Education has been a problematic issue in Turkey for many years because of economic and spatial inequalities and because of age, religion, language, race, and gender inequalities. In the education system, where all kinds of people are homogenized and standardized, finding a place for the difference or adapting it in case of finding might cause a problem. Many children with different characters, backgrounds, or cultures may have to study at the same level together in the same place. However, even this equal right to education depends on families having a certain level of economic income. Some children may still have difficulties accessing this right even if they are in the center of Istanbul, which is considered a megacity.

Tarlabaşı is the most overthrown, changed, and “suffered” place in Beyoğlu, one of the most popular districts of Istanbul of all time. With the construction of Tarlabaşı Boulevard in the 1980s, the region was cut off from Beyoğlu and left idle. This region has changed hands the most after the attacks on non-Muslims in 1955 and is, therefore, the first place of choice for low-income immigrants. Over the years, this social change caused the region to become neglected as it hosted low-income segments, separated from its main center with Tarlabaşı Boulevard, and became one of the most disadvantaged areas of Istanbul, as it became a complete ruin with urban transformation.

Continue reading Tarlabaşı Community Center. Istanbul, Turkey

City Detective. Istanbul, Turkey

Education has different aspects in different cultures, but it is materialized in a very similar way. Education has always been a topic between different economic classes, ethnicities and religious beliefs, that is never easy to reach in a just way. 

While struggles continue on equal access to traditional education, there are some people working on alternatives to the common approach of learning. City Detective from Beyoğlu, Istanbul is one example where we see a broader range of tools to get information, focusing on “ways of learning” instead of “ways of educating”.

Continue reading City Detective. Istanbul, Turkey